Obowiązki związane z użytkowaniem kasy fiskalnej

Po etapie wdrożenia przychodzi czas na użytkowanie, a tutaj już pojawiają się problemy, jak to w życiu. Dziś lajtowo, tylko przypomnienie podstawowych obowiązków.

Użytkownik kasy fiskalnej ma obowiązek:

– Rejestrować na kasie każdą sprzedaż na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (także zaliczki na usługę).

– Wydawać paragon Klientom. Obowiązek dostarczenia paragonu dotyczy także transakcji na odległość.

Po zakończeniu pracy w danym dniu wykonać raport dobowy fiskalny (nie później niż przed rozpoczęciem sprzedaży następnego dnia); jeśli nie rejestrowano sprzedaży w danym dniu, raportu nie wykonuje się. Większość modeli kas przypomni o wydrukowaniu raportu fiskalnego przed zarejestrowaniem transakcji w kolejnym dniu. Czasami opcja ta wymaga uaktywnienia, radzę to zrobić.

Po zakończeniu miesiąca wykonać raport fiskalny miesięczny. Trzeba to zrobić do 25 dnia następnego miesiąca, ale najlepiej zrobić to przed rozpoczęciem sprzedaży w nowym miesiącu – wtedy większość modeli kas przypomina o tym obowiązku. Jeśli w danym miesiącu nie dokonano sprzedaży, nie ma obowiązku drukowania raportu.

Zapewnić prawidłowe działanie kasy, a w razie jej awarii zlecić wykonanie naprawy uprawnionemu serwisowi. (Podczas awarii należy zaprzestać sprzedaży bądź używać kasy rezerwowej.)

Zlecać serwisowi nie rzadziej niż co 2 lata wykonanie przeglądu technicznego kasy. Warto sprawdzić w warunkach gwarancji, czy producent nie wymaga częstszych przeglądów dla przedłużenia gwarancji.

Przechowywać książkę kasy i program do odczytu danych z kasy w miejscu jej użytkowania oraz udostępniać na żądanie podczas kontroli.

Przechowywać  dokumenty fiskalne tj. raporty dobowe i miesięczne oraz kopie paragonów w wersji papierowej bądź elektronicznej przez wymagany okres. Obecnie okres przechowywania wynosi 5 lat od końca roku podatkowego, którego dotyczą dane.