Jak wypełnić UPL-1 online – udzielenie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji skarbowych elektronicznie

Jak wypełnić UPL-1 online – udzielenie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji skarbowych elektronicznie

UPL-1 czyli Pełnomocnictwo do podpisywania elektronicznych deklaracji podatkowych składamy w sytuacji, kiedy chcemy powierzyć komuś podpisywanie deklaracji podatkowych w naszym imieniu. Najczęściej jest to pełnomocnictwo dla księgowej.

Niestety pełnomocnictwo ogólne tu nie działa, musi być konkretnie UPL-1.

Wybrałam ten formularz na temat specjalnego wpisu z tego powodu, że jest on wyjątkowo trudny do wypełnienia elektronicznie. Moi klienci często mają z tym problem, ba, ja też raz już zrobiłam to błędnie, bo nie podałam ulicy.

Przyznaję, że moim klientom w web.lex Bookkeeping – najlepszej księgowości dla prawników, najczęściej wysyłam po prostu wypełnione pełnomocnictwo w pdf, do wydrukowania i wysłania pocztą. Tak jest szybciej.

Uznałam jednak, że czas już rozstać się z papierem, stąd film.

Na nagraniu zobaczysz dokładnie, jak poradzić sobie z wypełnieniem tego pełnomocnictwa.

Potrzebujesz konta na e-puap i danych pełnomocnika:

 • Imię i nazwisko
 • Identyfikator podatkowy Pesel lub NIP
 • Data urodzenia
 • Adres do korespondencji

Opcjonalnie dane kontaktowe: telefon i e-mail. Warto je podać, ułatwi to kontakt w przypadku ewentualnego błędu w pełnomocnictwie UPL-1 i późniejszych sprawach załatwianych w urzędzie.

Skrócona instrukcja udzielenia pełnomocnictwa UPL-1

Jeśli wolisz przeczytać, krótka instrukcja tu:

Wprowadzenie pełnomocnictwa zajmuje urzędom do kilku dni. Udzielenie UPL-1 nie wymaga opłaty skarbowej

Jak można sprawdzić, czy pełnomocnictwo UPL-1 jest aktywne?

No niestety, tylko telefonicznie we właściwym US lub po prostu próbując wysłać deklarację.

Jeśli pełnomocnictwo nie jest aktywne, próba wysyłki zakończy się komunikatem „Brak aktualnego pełnomocnictwa”

Metoda kasowa na fakturach VAT dla sądów

Metoda kasowa na fakturach VAT dla sądów

Zupełnie nie wiem dlaczego, ale nasz ustawodawca przewidział dla prawników sporo wyjątków w ustawie o VAT. Mamy specjalny moment podatkowy w fakturach za stałą obsługę prawną (w dacie faktury) i specjalny moment podatkowy w fakturach za urzędówki, dla odmiany w dacie zapłaty.

Co to oznacza? Ano, wystawiając fakturę dla sądu lub prokuratury za usługi związane z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym, czyli popularne urzędówki, musimy stosować przepisy specjalne:

 • dodać na fakturze dopisek „metoda kasowa
 • księgować tę fakturę u siebie do VAT dopiero w dacie zapłaty, wykazując w JPK za okres, kiedy ta zapłata wpłynęła

W konsekwencji VAT odprowadzamy dopiero po otrzymaniu płatności. Niby fajnie, a jednak odmiennie i trzeba o tym pamiętać. Księgowanie do dochodowego odbywa się w dacie wykonania usługi, jak zawsze.

Jeśli korzystasz z usług biura rachunkowego, musisz przekazać do księgowego nie tylko fakturę, ale też dowód otrzymania płatności.

Księgujesz samodzielnie? Może to wymagać od Ciebie ręcznych zapisów w programie księgowym, choć większość programów ma mechanizmy księgowania w dacie zapłaty. Szukaj właśnie VAT w dacie zapłaty albo metoda kasowa.

Więcej trochę o fakturach dla sądów napisałam w artykule o fakturach dla sądów od prawników.

Kasy fiskalne w kancelarii prawnej 2021

Kasy fiskalne w kancelarii prawnej 2021

Czy prawnicy obowiązkowo powinni mieć kasę fiskalną i wymienić ją wkrótce na kasę online?

Większość znanych mi prawników szczerze i gorąco nienawidzi obowiązków związanych z posiadaniem kasy fiskalnej.

Uczucia te nie są bynajmniej związane z chęcią unikania opodatkowania. Raczej z tym, że urządzenie to nie wpisuje się w charakter pracy w tych kancelariach. Rejestracja przychodów napotyka na problemy organizacyjne i techniczne.  Najczęściej prawnicy nie pamiętają o rejestracji kwot otrzymywanych na rachunek bankowy. Ze względu na rzadkie używanie kasy umykają im kwestie związane z jej prawidłową obsługą, drukowaniem raportów dobowych i okresowych czy przeglądami kasy.

Jeśli i w Twojej kancelarii, kasa to duży kłopot, mam złą wiadomość. Wymiana jej na kasę online znacząco zwiększy ten problem. Kasa online na bieżąco raportuje transakcje i raporty do Centralnego Repozytorium Kas, więc wszelkie błędy, rejestracja transakcji z całego miesiąca ostatniego dnia, tuż przed północą, brak raportów dobowych i podobne przypadki, będą wychodziły na bieżąco i staną się jeszcze bardziej kłopotliwe. Choć pomocne mogą być tu różne przypomnienia, na które można liczyć w nowych modelach kas.

Nie mniej, warto wiedzieć, że obowiązek posiadania kasy nie dotyczy wszystkich prawników. To prawda, prawnik, który dostaje wynagrodzenie w gotówce, musi mieć kasęwymienić ją na kasę online w obowiązującym terminie, aktualnie do końca czerwca 2021. W pozostałych przypadkach warto rozważyć skorzystanie ze zwolnienia z obowiązku ewidencji. Być może nawet można w tym celu nieco zmodyfikować obecny model świadczenia usług.

Dla prawników obsługujących klientów indywidualnych bezpośrednio nie ma zwolnień podmiotowych i związanych z wysokością obrotu. Kasę trzeba mieć od momentu pierwszej transakcji z takim klientem. Jest jednak zwolnienie, które może być interesujące dla wielu z nas.

Zwolnienie z obowiązku rejestracji na kasie fiskalnej

Rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących przewiduje zwolnienie dotyczące płatności przyjmowanych na rachunek bankowy. Przepisy obowiązują aktualnie do 31.12.2021, ale są cyklicznie przedłużane i zwolnienie już jakiś czas obowiązuje na takich samych zasadach.

Zwolnione są usługi prawne spełniające łącznie następujące trzy warunki:

 1. świadczenie tych usług ma miejsce wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, lub których rezultat jest przekazywany wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków;
 2. świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem);
 3. z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Podstawa prawna: § 4 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia MF z dnia 28.12.2018 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w powiązaniu z poz. 37 załącznika do tego rozporządzenia. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.)

Płatności przelewem

Warunek otrzymania płatności na rachunek bankowy jest łatwy do spełnienia. Tym bardziej, że zgodnie z interpretacją urzędów, warunek ten jest spełniony również przy otrzymywaniu płatności za pośrednictwem operatorów płatności, np. obsługujących sklepy internetowe. Istotne jest, że kwota nie jest inkasowana w gotówce, finalnie wpływa na rachunek i jest możliwa do powiązania z konkretną transakcją.

Usługa wykonywana przy pomocy środków porozumiewania się na odległość

Trudniejsza w interpretacji jest kwestia świadczenia usług wyłącznie przy pomocy środków porozumiewania się na odległość lub przekazywania w ten sposób rezultatów tej usługi. Do tej pory interpretacje były przychylne wyłącznie dla przypadków porad online, telefonicznych i podobnych. Słowem, usług bez bezpośredniego kontaktu z klientem i wykonywanych wyłącznie na odległość. Sytuacje zlecenia usługi zdalnie, polegającej jednak na prowadzeniu sprawy przed sądem, nie były traktowane jak usługa wykonywana na odległość.

Ostatnio jednak pojawiła się znacznie korzystniejsza interpretacja. Mam na myśli interpretację Dyrektora KIS z dnia 26 stycznia 2021 roku, znak: 0111-KDIB3-2.4012.774.2020.2.MN.

Wnioskodawca pytał czy usługi świadczone „także przez kontakt bezpośredni (spotkanie z klientem w lokalu kancelarii, w sądzie lub w urzędzie albo w innym miejscu), jednakże przekazanie rezultatu świadczonej usługi odbywać się będzie wyłącznie na odległość (np. przekazanie odebranego pisma kończącego sprawę przez wysyłkę pocztą lub e-mailem, rozmowa telefoniczna informująca o rezultacie zakończonej sprawy, wysłanie klientowi sporządzonego pisma do samodzielnego złożenia w odpowiednim miejscu; wysłanie mu sporządzonego wzoru umowy, regulaminu itp.).” spełniają warunki zwolnienia i uzyskał potwierdzenie.

Brzmi to naprawdę dobrze i moim zdaniem sprawia, że bardzo dużo kancelarii spełnia warunki do zwolnienia lub może je spełnić, jeśli nieznacznie zmieni schemat swojego działania. Możliwość korzystania ze zwolnienia w branży prawnej potwierdziło też ostatnio Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpretację poselską, równocześnie potwierdzając, że nie ma planów innych zwolnień dla prawników. Materiały można znaleźć na stronie sejmowej.

Wzmiankowana odpowiedź zawiera opis warunków, które ja również opisuję powyżej. Nie zawiera jednak wskazówek odnośnie tego, co można uznać za usługi wykonywane na odległość. Moim zdaniem należy też zwrócić baczną uwagę na warunek związany z jednoznacznym powiązaniem usługi i płatności.

Jak skutecznie powiązać płatność z usługą?

We wspomnianej interpretacji wnioskodawca określił to powiązanie następująco: „ Płatność za wymienione usługi odbywałaby się przelewem za pośrednictwem banku na mój rachunek bankowy, a z tytułu przelewu otrzymanego od Klienta wynikałoby dokładnie jaką usługę opłaca (np. oznaczenie sygnatury sprawy w sądzie, oznaczenie że płaci za opinię prawną, doradztwo prawne, etc.)” Opis ten okazał się dla KIS niewystarczający. Poproszono o sprecyzowanie, że z posiadanych przez Wnioskodawcę ewidencji i dowodów jednoznacznie będzie wynikać, jakiej konkretnie czynności zapłata dotyczy.

Jak zatem rozwiązać ten problem w praktyce? Jest co najmniej kilka sposobów, podaję przykładowe:

 • wystawianie faktur proforma i prośba, by klienci powoływali się na numer faktury proforma w tytule przelewu, faktura ostateczna powiązana z proformą i wpłatą;
 • fakturowanie w systemie, który umożliwia wysłanie linku do płatności do każdej faktury (taki system udostępniamy w ramach naszej księgowości dla prawników)
 • podawanie na fakturze, na przykład w polu uwagi, dokładnej daty, kwoty i opisu wpłaty na rachunek bankowy, np.: faktura dotyczy wpłaty na rachunek bankowy z dnia…., kwota:…, tytuł przelewu:……..;
 • sprzedaż usług poprzez sklep internetowy lub link do płatności (dostępny na przykład w Specprawniku), gdzie płatność jest powiązana ściśle z konkretną transakcją zakupu;

Jak widać, zwolnienie z ewidencji, jest możliwe do zastosowania w wielu kancelariach. Choć trzeba pamiętać, że wspomniana wyżej interpretacja indywidualna, chroni tylko wnioskodawcę. Jeśli masz wątpliwości, najlepiej wystąpić o swoją interpretację. Jeśli chcesz zdążyć przed terminem wymiany kasy, wniosek należy złożyć w ciągu kilku dni.

Jak postąpić, kiedy ocenimy, że kasa nie jest nam potrzebna? Trzeba zlikwidować starą kasę, przed terminem obowiązkowej jej wymiany na kasę online.

Formalności związane z likwidacją kasy

Likwidacja kasy wymaga kontaktu z serwisem kasy, sporządzenia protokołu z odczytu pamięci kasy fiskalnej i przekazania go wraz z wnioskiem o wyrejestrowanie kasy do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 5 dni. Serwisy kas dysponują odpowiednimi wzorami dokumentów w tym zakresie.

Będzie jednak z pewnością grono kancelarii, które nie zdecydują się na likwidację kasy. Dalsza część artykułu jest przeznaczona dla tych prawników, którzy jednak zdecydują się na wymianę kasy na kasę online.

Wymiana kasy na kasę online

Termin obowiązkowej wymiany kasy fiskalnej na kasę online dla prawników zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami mija 30 czerwca 2021 roku. Oznacza to, że od 1 lipca 2021 transakcje gotówkowe z klientami indywidualnymi trzeba rejestrować już na kasie online.

Czy termin będzie ponownie przesunięty?

Termin wymiany kas był już raz przesunięty o pół roku, jest projekt kolejnego odroczenia terminów, tym razem o rok. Warto śledzić sprawę na bieżąco, choć moim zdaniem termin nie zostanie już zmieniony i trzeba przygotować się do wymiany kasy. Losy projektu zmian do ustawy o VAT można śledzić na stronie sejmowej.

Sam zakup można odłożyć prawie na ostatnią chwilę. Warto tu jednak wziąć pod uwagę to, że wspomniany termin dotyczy sporej grupy podatników. Na kilka dni przed terminem zakup wybranego urządzenia i umówienie się z serwisantem może być utrudnione. Na pewno warto wcześniej wybrać kasę i umówić się z serwisem na termin jej fiskalizacji.

Dochowanie terminów jest ważne ze względu na spore kary za niedostosowanie się do obowiązku wymiany kasy (minimalna kara zaczyna się powyżej 9 tysięcy złotych), także ze względu na możliwość skorzystania z ulgi na zakup kasy. Prawo do ulgi mamy tylko w przypadku terminowej instalacji.

Ulga na zakup kasy

Ulga na zakup kasy to 90% jej ceny netto, nie więcej niż 700 zł. Cena kasy online jest oczywiście zależna od modelu, ale z reguły przekracza 1000 zł, więc najczęściej odliczymy właśnie 700 zł. Przeciętnie na kasę będzie trzeba wydać od 1400 do 2000 zł.

Ze względu na to, że wymiana kasy w naszej branży jest obowiązkowa, ulga przysługuje obecnie nawet jeśli od zakupu poprzedniej kasy nie minęło 3 lata. Nie trzeba oddawać również poprzedniej ulgi na zakup kasy. Ulgę odliczymy w miesiącu rozpoczęcia ewidencji na kasie i będzie nam przysługiwała również, jeśli zakupimy kasę przed terminem 30.06.2021.

Wybór kasy online

Jaką kasę wybrać? Jeśli mamy obecnie dobrą kasę, wygodną w obsłudze, warto poszukać tego samego modelu w wersji online. Unikniemy  ponownej nauki obsługi kasy. Jeśli chcemy coś zmienić, na wersję bardziej mobilną, lub łatwiejszą w obsłudze, warto się wybrać do firmy oferującej sprzedaż i serwis kas, by porównać dostępne modele. Odradzam zakup internetowy. Lepiej mieć w pobliżu dostępny serwis kas, który zafiskalizuje kasę i będzie w przyszłości dokonywał jej przeglądów.

Kasa online dla prawnika musi także posiadać podłączenie z Internetem. Warto się zastanowić czy wystarczy nam podłączenie jej do sieci LAN lub Wi-Fi w kancelarii, czy może potrzebujemy mobilnego podłączenia. To może wymagać zakupu dodatkowego modułu i karty do kasy. Kartę można również wynająć w serwisie, za cenę około 10 zł netto/m-c, co wydaje mi się atrakcyjną opcją.

Często przy zakupie kasy w serwisie możemy również podpisać umowę na serwis. I tu warto uważać, serwisy często proponują umowy z płatnym przeglądem co rok, a tymczasem obowiązkowy jest przegląd co dwa lata. Koszt każdego przeglądu wynosi około 100-170 zł netto.

Kupując kasę online dla prawnika, warto zwrócić uwagę jeszcze na następujące kwestie:

 • łatwość obsługi, drukowania paragonu, raportu dobowego i miesięcznego
 • możliwość wystawienia paragonu z NIP, faktury uproszczonej i faktury zwykłej
 • opcja wysłania tych dokumentów w wersji elektronicznej
 • przypomnienie o serwisie kasy
 • powiadomienie o wydrukowaniu raportu dobowego przed transakcją w następnym dniu
 • alarm w sprawie raportu miesięcznego

Formalności związane z uruchomieniem kasy online

Tutaj ujawniają się zalety kasy online, ponieważ poza jej fiskalizacją przez uprawnionego serwisanta, nie mamy innych obowiązków. Kasa podczas fiskalizacji nawiązuje połączenie z Centralnym, Repozytorium Kas i zgłasza się sama. Znacznie mniej formalności będzie też przy zmianie adresu użytkowania kasy.

Trzeba tylko pamiętać, o czym pisałam wyżej, o formalnościach związanych z likwidacją starej kasy oraz o oświadczeniach, które muszą podpisać osoby obsługujące kasę – pracownicy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących ((Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.)

Jeśli masz problem z określeniem nazwy usługi na paragonie, zachęcam do lektury wpisu o opisach usług na paragonach

Obsługa kasy online

Zasady wystawiania paragonów i raportów są takie same, jak dla zwykłej kasy. Różnica polega głównie na konieczności zapewnienia kasie dostępu do Internetu i pozostawienia jej włączonej, na czas niezbędny do zaraportowania wykonanej sprzedaży czy raportu. Kasy łączą się z CRK zgodnie z ustalonym dla kasy harmonogramem, najczęściej co dwie godziny.

Jeśli nie chcemy lub nie możemy czekać, można wymusić ręcznie przesłanie informacji do CRK i wyłączyć kasę.

Nowością dla części użytkowników starych kas będzie też:

 • możliwość zamieszczania NIP kontrahenta na paragonie
 • opcja rezygnacji z wydruku paragonów, za zgodą klienta
 • przekazanie paragonu drogą elektroniczną, w sposób z tym klientem uzgodniony, np. e-mailem

Na tym polu również powstaje możliwość pewnej optymalizacji. Możliwe jest bowiem stosowanie jednej kasy dla kilku punktów sprzedaży, jeśli klient może otrzymać paragon online.

W przypadku kasy online możemy też zrezygnować z drukowania pełnego raportu miesięcznego i drukować tylko łączny raport miesięczny.

Zachęcam bardzo do przemyślenia kwestii zakupu kasy, zastanowienia się nad koniecznością jej posiadania i życzę samych dobrych wyborów.

3 najczęściej spotykane błędy w fakturach Vat za usługi prawne

3 najczęściej spotykane błędy w fakturach Vat za usługi prawne

Od czasu do czasu otrzymujemy faktury od innych prawników. Za zastępstwo procesowe w innym mieście czy fotokopie akt. I mówiąc szczerze, często są one nieprawidłowo wystawione. Czasem są to błędy poważne, czasem tylko niedogodności. Jeśli chcesz wystawiać swoje faktury prawidłowo, zapraszam do lektury.

Nieprawidłowa data sprzedaży

Ten błąd jest najczęstszy i przybiera dwie formy. Pierwsza, to podanie tylko miesiąca wykonania usługi. Jest to prawidłowe przy stałej obsłudze prawnej. Przy usłudze, która nie ma takiego charakteru, należy podać konkretną datę wykonania tej usługi, zgodną z datą rozprawy czy wykonania fotokopii.

Drugi rodzaj błędu związanego z datą sprzedaży (wykonania, zakończenia wykonania usługi), to pozostawienie w tym miejscu daty takiej samej, jak dzień wystawienia faktury, mimo wykonania jej w innym dniu. Ten błąd jest szczególnie rażący, jeżeli w treści faktury podano datę wykonania usługi, a w nagłówku faktury jako data sprzedaży figuruje zupełnie inny dzień.


(więcej…)

Niszczarka dokumentów dla kancelarii

Niszczarka dokumentów dla kancelarii

Niszczarka w kancelarii, jak wybrać i dlaczego Rexel Auto+ 60X.

Mój drugi wpis sprzętowy, bo kiedyś pisałam już o aparacie telefonicznym. Mam nadzieję, że będzie przydatny. Daj znać, proszę.

To jest temat dla Ciebie, jeśli w Twojej kancelarii zalegają stosy dokumentów do zniszczenia, a odgłosy wydawane przez niszczarkę stawiają na baczność Twój zespół i załogę z sąsiedniego biura.

Niszczarki wybrałam jako temat do wpisu, bo akurat w tej sprawie popełniałam błędy dość konsekwentnie. Wydawało mi się, że to nie jest istotne urządzenie, nie zarabia dla nas, szkoda kasy. Kupowałam zbyt tanie, często psujące się i wymagające obsługi urządzenia. Ten ostatni czynnik jest najważniejszy – nie brałam pod uwagę, że najdroższy element procesu to nie sprzęt, ale czas poświęcony na jego obsługę.

Tłumaczy mnie może to, jeszcze parę lat temu nie było takiej oferty w moim zasięgu cenowym. No tak sobie mówię. Problem udało się mi rozwiązać definitywnie dopiero jakieś dwa, trzy lata temu.

Rozwiązanie tego problemu to Rexel Auto+ 60x lub wyższe modele. Wyższe, czyli z większą liczbą w nazwie. Numerek w nazwie określa ile standardowych kartek papieru można jednorazowo włożyć do podajnika niszczarki. Dalej niszczenie następuje automatycznie.

Warto też zwrócić uwagę na symbol. X to niszczarki o wystarczająco dobrym stopniu bezpieczeństwa P-3 lub P-4, oznaczenie M to P-5 czyli bardzo wysoka klasa bezpieczeństwa wg normy DIN 66399.

P-3 to klasa dla dokumentów poufnych i danych osobowych, będzie więc wystarczająco dobra dla większości kancelarii.

Zalety automatycznych niszczarek Rexel

 • Prawie całkowita eliminacja czasu pracy poświęcanego na niszczenie dokumentów, dzięki ładowaniu ich do podajnika niszczarki (ilość kartek, którą możemy załadować jednorazowo jest podana w nazwie modelu, Rexel Auto+ 60X niszczy jednorazowo 60 kartek, wyższe modele jeszcze więcej.)
 • Niszczenie zszywek i spinaczy.
 • Stosunkowo cicha praca, znacznie cichsza niż w przypadku modeli z podajnikiem ręcznym.
 • Duża trwałość. U mnie ten model pracuje bezawaryjnie już ponad dwa lata. Jest to związane z tym, że niszczarka ma automatyczne zabezpieczenie przez przegrzaniem – po prostu zatrzymuje się i wznawia pracę po ostygnięciu. Nie ma zatem problemu z awarią na skutek przegrzania.
 • Bezpieczna praca – do podajnika nie zamkniemy ani długich włosów, ani krawata.
 • Wystarczająca dla niższych modeli i bardzo dobra w wyższych klasa bezpieczeństwa (od P-3 wg DIN 66399 w modelu 60X do P-5 w modelu 130M).
 • Bardzo dobry stosunek jakości do ceny. Rozwiązanie z automatycznym podajnikiem u konkurencji pojawia się w niszczarkach kosztujących powyżej 1100-1200 zł, Rexel oferuję tę funkcję już za około 670 zł.

Czy są jakieś wady tego sprzętu? Tak, tańsze modele dość wolno pracują. Nie jest to jednak duża wada, biorąc pod uwagę, że proces odbywa się automatycznie i po cichu.

W najtańszym modelu automatycznym kosz na ścinki (15l) jest zbyt mały. Wymaga częstego opróżniania, co znów zajmuje czas. Dlatego jeśli możesz sobie pozwolić, kup od razu model 90X lub wyższy. Ja mam Rexel Auto+130X i nie żałuję ani jednej wydanej na niego złotówki. Ale początkowo używałam też ten 60X i również jest ok, polecam.

Tyle kasy na niszczarkę, chyba zwariowałaś!

Ale Kasia, powiesz, tyle pieniędzy na niszczarkę? Tak, jeśli masz choć dwuosobowy zespół i sporo drukujecie, zdecydowanie namawiam.

Zakup tańszego modelu ma sens tylko, jeśli pracujesz jednoosobowo, niewiele drukujesz, a zatem też niewiele niszczysz. Jeśli zatrudniasz 1 osobę, co najmniej to rozważ. Na tańszy model wydasz połowę tej ceny, a nie będziesz zadowolona/y. Przy 2-3 osobach, nie zastanawiaj się, tylko kup niszczarkę automatyczną.

Tańsze modele warczą jak szatan, więc nie opłaca się stawiać na nogi całego zespołu, żeby zniszczyć jedną kartkę. I kartka ląduje na kupce. Ta kupka rośnie. Jak ktoś się w końcu zlituje, i za to weźmie, zwykle przegrzewa niszczarkę. Bo te modele są przeznaczone do użytku osobistego i właśnie niszczenia po parę kartek, a nie pracy ciągłej. Przegrzanie niszczarki to i tak lepsza opcja, niż wyrzucenie korespondencji z danymi na śmietnik. A nikt nie lubi ręcznego niszczenia, bo to mało przyjemna operacja, więc ryzko jest. No nie opłaca się, uwierz mi.

Zdjęcie główne wpisu dzięki stux na Pixabay

Szyfrowanie wiadomości e-mail w kancelarii prawnej

Szyfrowanie wiadomości e-mail w kancelarii prawnej

Zanim zaczniesz szyfrować swoje wiadomości e-mail, albo załączniki do nich, wyobraź sobie swojego klienta, który próbuje za kilka miesięcy otworzyć zaszyfrowany przez Ciebie plik. Pamięta hasło?

No właśnie.

Problem związany z szyfrowaniem wiadomości nie dotyczy tak naprawdę samego szyfrowania, a zapewnienia dostępności zaszyfrowanych danych. W rozwiązaniach bezpłatnych dotyczy to haseł, w rozwiązaniach komercyjnych dostępności samej usługi.

I to w pierwszej kolejności trzeba rozważyć.

W tym artykule opiszę znane mi metody zabezpieczania korespondencji w kancelarii, w tym szyfrowania załączników i całych e-maili. Warto je znać, każda ma swoje wady i zalety. Można dopasować rozwiązanie do swojej sytuacji i swoich potrzeb.

Spis treści artykułu (kliknięcie w spis przeniesie Cię do wybranego zagadnienia):

Zanim przejdę dalej, stawiam pytanie:

Czy w ogóle prawnicy powinni szyfrować wiadomości e-mail?

Na pewno. Z drugiej strony, czy słyszeliście o jakimś spektakularnym wycieku danych z maili? Słychać czasem o wycieku, ale samych baz adresów e-mail i ewentualnie haseł z nimi powiązanych. O przejęciu danych z samej korespondencji ja jeszcze nie słyszałam (poza jednym przypadkiem dotyczącym kancelarii w Panamie). Słyszałam za to o włamaniach na konta mailowe.

Zanim więc pomyślisz o szyfrowaniu e-maili, zadbaj o bardziej podstawowe aspekty ochrony danych z e-maili. A potem wdrażaj szyfrowanie.

(więcej…)