O szkoleniach zawodowych radców od podstaw, poradnik dla młodych radców prawnych

Doskonalenie zawodowe radców prawnych

Jeżeli niedawno zdobyłeś uprawnienia zawodowe i po raz pierwszy będziesz rozliczać się ze szkoleń, ten artykuł dla Ciebie.

Wszystkie szczegóły znajdziesz, oczywiście, w aktualnym Regulaminie szkoleniowym dostępnym w Bibliotece Samorządowej, a dla szkoleń z roku 2015 także w poprzedniej uchwale szkoleniowej.

Przygotowywałam ten artykuł, świadomie rezygnując z dużej liczby przypisów, skomplikowanych tytułów i numerów samorządowych aktów prawnych.

Nie piszę też o wielu wątpliwościach związanych z nowym regulaminem; te kwestie poruszam w innym artykule.

W dzisiejszym tekście znajdziesz prostą instrukcję na temat tego, jak zdobyć punkty i rozliczyć szkolenie.

Cykle szkoleniowe i liczba punktów do zdobycia

Obowiązek doskonalenia zawodowego realizuje się w trzyletnich cyklach szkoleniowych, w każdym cyklu zdobywając minimum 40 punktów szkoleniowych.

Obecny cykl obejmuje lata 2015–2017.

Nowi radcowie muszą uzyskać liczbę punktów proporcjonalną do okresu, który pozostał do końca cyklu. Miesiąc złożenia ślubowania pomijamy; liczymy od następnego miesiąca.

Zatem radcowie, którzy złożyli ślubowanie w czerwcu 2015 roku, muszą zdobyć 33 punkty szkoleniowe w tym cyklu, zaś ci, którzy uprawnienia zawodowe uzyskali w czerwcu 2016 roku, mają do zdobycia 20 punktów. Jeśli złożyłeś ślubowanie w późniejszym terminie, za każdy miesiąc odejmujesz 1 punkt.

Są to, oczywiście, liczby minimalne. Chętni mogą szkolić się więcej i rozliczać dowolną liczbę punktów. Nadliczbowe punkty nie przechodzą na następny cykl szkoleniowy.

Ewidencję Twoich punktów prowadzi Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych, do której należysz.

Jak zdobyć punkty?

Punkty można uzyskać za:

  • udział w charakterze słuchacza, uczestnika, prowadzącego zajęcia, wykładowcy lub opracowującego materiał e-learningowy w różnych formach doskonalenia zawodowego z zakresu prawa, a także nauki prawniczego języka obcego;
  • ukończenie studiów doktoranckich (to nowość :-)) lub podyplomowych z zakresu prawa;
  • publikowanie książek, artykułów lub komentarzy z zakresu prawa;
  • uczestniczenie w konferencjach lub seminariach z zakresu prawa.

Nowością w obecnym regulaminie jest ograniczenie punktowanych szkoleń do szkoleń z zakresu prawa i nauki prawniczego języka obcego. Wcześniej chodziło o szkolenia zawodowe i były punktowane także szkolenia z negocjacji, marketingu czy zarządzania kancelarią.

Nowy regulamin obowiązuje od stycznia 2016 roku, zatem jeśli miałeś obowiązek szkoleniowy już w 2015 roku i uczestniczyłeś w tym czasie w podobnych szkoleniach, również możesz je rozliczyć.

Punktacja określona w nowym regulaminie wygląda tak:

Forma doskonalenia zawodowego Szkolenia organizowane przez samorząd radcowski Szkolenia organizowane przez innych organizatorów*
Uczestnictwo w szkoleniu lub warsztatach w charakterze słuchacza lub uczestnika 2 punkty za 45 minut 1 punkt za 45 minut
Uczestnictwo w szkoleniu lub warsztatach w charakterze wykładowcy lub prowadzącego 4 punkty za 45 minut 2 punkty za 45 minut
E-learning 2 punkty za każde 25 ekranów szkolenia e-learningowego
Ukończenie studiów doktoranckich lub podyplomowych z zakresu prawa 20 punktów za szkolenie doktoranckie i podyplomowe ukończone w 2016 roku lub później, 40 punktów za szkolenia podyplomowe ukończone w 2015 (stare przepisy)
Publikacja książkowa o tematyce prawniczej adresowana do prawników 15 punktów
Publikacja o charakterze naukowym 10 punktów
Tekst publicystyczno-prawny (ze wskazaniem w publikacji, że autor jest radcą prawnym) 4 punkty**
Udział w konferencji lub seminarium naukowym z zakresu prawa 5 punktów

 

*Od 1.01.2016 do 12.03.2016 roku organizator szkolenia inny niż samorząd był zobowiązany do uzyskania patronatu KRRP lub OIRP. Nie ma patronatu, nie ma punktów. Zwolnione z tego obowiązku były tylko szkolenia organizowane przez uczelnie wyższe i kierowane wyłącznie do prawników.

**Pierwotna wersja regulaminu zrównywała tekst publicystyczno-prawny z naukowym i przyznawała za nie 6 punktów. Ta wersja obowiązywała od 1 stycznia do 12 marca 2016 roku, więc jeśli w tym czasie publikowałeś, masz szansę na większą liczbę punktów. W 2015 roku, na podstawie poprzednich przepisów, za publikację przyznawano również 6 punktów, więc korzystne jest wystawienie do oceny starszych  artykułów.

Gdzie szukać informacji o szkoleniach

Przeglądając tabelkę z punktacją, łatwo zauważyć, że najwyżej punktowane są szkolenia samorządowe. Informacje o nich znajdziesz na stronie swojej OIRP i stronie KIRP.

Informacje te są przygotowywane z góry na półrocze i pojawiają się na stronach izb w czerwcu lub na początku lipca oraz w grudniu lub na początku stycznia.

Do wyboru są szkolenia jednodniowe, wielodniowe, a także specjalne warsztaty i szkolenia zagraniczne.

Szkolenia jednodniowe oferowane przez izby okręgowe odbywają się w większości w stałych cyklach – jako radcowskie poniedziałki, środy czy czwartki.

Udział w nich jest najczęściej bezpłatny dla radców z danej izby i nie wymaga wcześniejszych zapisów. Szczegóły znajdziesz na stronie swojej izby.

Dużą zaletą szkoleń w Twojej izbie  i  tych organizowanych przez KIRP jest też to, że punkty szkoleniowe są rejestrowane automatycznie, zatem nie musisz ich rozliczać, niezależnie od tego, czy obecność sprawdzana jest elektronicznie, czy w formie tradycyjnych list obecności.

Regionalne i krajowe szkolenia wielodniowe oraz wyjazdy zagraniczne wymagają rejestracji i są odpłatne. Ze względu na dofinansowanie ze środków pochodzących ze składek ich cena jest zwykle atrakcyjna. Za 400 zł można pojechać na weekendowe szkolenie z pełnym wyżywieniem i dwoma noclegami w 4 gwiazdkowym hotelu.

Jeśli zainteresuje Cię jakieś szkolenie, dostępne na szczeblu KIRP, zapisz się jak najszybciej – większość z nich rozchodzi się jak ciepłe bułeczki. Dla przykładu – do końca roku nie ma już miejsc na wszystkie kilkudniowe szkolenia oferowane na szczeblu krajowym, a mamy wrzesień. Już w lipcu były dostępne tylko pojedyncze miejsca.

Jeśli chcesz uczestniczyć w podobnym szkoleniu w przyszłym roku, przejrzyj ofertę i podejmij decyzję w grudniu, najpóźniej w styczniu. Kolejna, już ostatnia szansa w obecnym cyklu szkoleniowym, pojawi się w czerwcu 2017 roku.

Szkolenia wyjazdowe izb okręgowych nie zawsze są planowane z takim wyprzedzeniem, warto więc na bieżąco śledzić ofertę.

Punkty za szkolenia obliczane są zgodnie z czasem trwania wykładu: 2 punkty za każdą godzinę lekcyjną dla uczestnika, 4 dla wykładowcy. Zwykle uczestnictwo w jednym trzydniowym szkoleniu wyjazdowym pozwala uzyskać ponad 30 punktów.

E-learning

Samorządowa platforma e-learningowa jest dostępna na stronie Ak@demii KIRP. Po zalogowaniu się znajdziesz na niej 14 szkoleń. Za szkolenie możesz otrzymać od 4 do 8 punktów.

Tematyka szkoleń jest zróżnicowana – od skomplikowanych zagadnień prawnych, przez praktyczne aspekty skargi kasacyjnej, negocjację i rozwój personalny, po działania w mediach społecznościowych. Znajdziesz też obszerne, dwuczęściowe szkolenie z etyki i zasad wykonywania zawodu.

Za udział we wszystkich dostępnych szkoleniach można zebrać łącznie 84 punkty, w ten sposób zamykając dwa cykle szkoleniowe.

Jeśli spodobał Ci się ten plan, spróbuj swoich sił w jednym ze szkoleń, by upewnić się, że podoba Ci się taka metoda nauki.

Na czym polega takie szkolenie?

Otwierasz szkolenie i realizujesz je ekran po ekranie, zapoznając się z tekstem, ilustracjami i filmami opracowanymi przez autora.

Na każdy ekran przeznaczono określony czas; nie możesz przejść dalej, dopóki nie minie przewidziany czas (uciążliwe dla osób, które szybko czytają).

W ramach podsumowania należy wypełnić test – dopiero po jego zaliczeniu otrzymasz elektroniczny dokument potwierdzający ukończenie szkolenia.

Testy w mojej ocenie nie są trudne, poza tym zawsze można wrócić do treści szkolenia i uzupełnić wiedzę, a następnie ponownie podejść do testu.

Szkolenie możesz przerwać i wznowić w dowolnym momencie, podobnie jak wrócić do niego po jego ukończeniu. Ponowna realizacja szkolenia jest o wiele łatwiejsza, bo nie działa uciążliwy mechanizm odmierzający czas.

Jeżeli planujesz szkolenia dostępne w systemie e-learningowym, pamiętaj jeszcze o jednym: obecny regulamin dopuszcza wyłącznie szkolenia z zakresu prawa i prawniczego języka obcego. Choć przy szkoleniu z mediów społecznościowych nadal widnieje informacja o 6 przyznawanych punktach, nie ma pewności, czy zostanie ono zaliczone.

Certyfikaty poświadczające ukończenie szkolenia należy rozliczyć z izbą; w tym przypadku nie działa automatyczne zaliczanie punktów.

Szkolenia inne niż organizowane przez samorząd radcowski

Jeśli nie odpowiada Ci oferta samorządowa, możesz poszukać szkoleń we własnym zakresie.

To rozwiązanie ma dwie wady: dostajesz o połowę mniejsza liczbę punktów i musisz zgłębić regulamin szkoleniowy, aby dowiedzieć się, jakie szkolenia będą zaakceptowane, a jakie nie.

Pokrótce tylko powiem, że poszukując szkoleń na własną rękę, należy zwrócić uwagę na organizatora szkolenia, tematykę szkolenia i – ewentualnie – grupę docelową.

Dokument potwierdzający udział w szkoleniu organizowanym przez inne podmioty niż samorząd powinien potwierdzać: fakt uczestnictwa w szkoleniu, tematykę szkolenia, liczbę godzin i liczbę uzyskanych punktów.

Kłopot może pojawić się z liczbą punktów, ponieważ nie wszyscy organizatorzy znają wewnętrzne przepisy samorządu radcowskiego. Zawsze możesz samodzielnie przeliczyć punkty i poprosić organizatora o umieszczenie tej informacji na certyfikacie. Podrzucam stosowną formułę:

Zaświadczenie wydaje się w związku z brzmieniem § 3,4,6 i 12 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. z późn. zm. Liczbę punktów obliczono na podstawie § 6 ww. Regulaminu.

Możesz też spróbować rozliczyć certyfikaty bez wydrukowanej liczby punktów, przeliczając samodzielnie punkty na etapie rozliczenia.

Masz wątpliwości, czy wybrane szkolenie spełnia warunki? Spróbuj je rozliczyć, nie zostawiając tego na ostatnią chwilę, a przekonasz się w praktyce.

Publikacje

Nie lubisz uczestniczyć w szkoleniach? Zawsze możesz publikować. Nie tylko książki, artykuły naukowe czy glosy do wyroków, lecz także opracowania publicystyczno-prawne (o ile zaznaczysz w nich, że jesteś radcą prawnym).

Nie ma wymogu, by artykuły były skierowane do specjalistów; mogą to być artykuły objaśniające wybrane zagadnienie prawne dowolnej grupie odbiorców, a także wpisy na blogu.

Jak rozliczać punkty?

Nie musisz sporządzać żadnego rozliczenia w przypadku szkoleń samorządowych. Te regionalne są rejestrowane na bieżąco, krajowe na podstawie list przesyłanych  do OIRP co pół roku.

Pozostałe szkolenia i publikacje trzeba rozliczyć.

Niektóre okręgowe izby radców prawnych udostępniają w tym celu specjalne formularze w extranecie dla radców.

Wypełniasz formularz, załączasz skan dokumentu poświadczającego udział w szkoleniu lub dowód publikacji w postaci pliku PDF/zdjęcia. Dowód publikacji powinien zawierać imię i nazwisko autora, tytuł, datę publikacji, jej treść lub spis treści.

Niestety, część izb nie jest jeszcze tak zaawansowana technologicznie, pozostaje wtedy pismo skierowane do OIRP listem tradycyjnym lub za pośrednictwem poczty e-mailowej czy faksu. Można także złożyć osobistą wizytę w izbie.

Zgodnie z regulaminem organem uprawnionym do potwierdzania uzyskania punktów szkoleniowych są prezydia rad okręgowych izb radców prawnych lub upoważnione przez nie osoby.

Kiedy trzeba się rozliczyć?

W regulaminie nie podano terminu ostatecznego rozliczenia. Widnieje wyłącznie informacja, że w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia cyklu szkoleniowego OIRP raportują do KIRP stan wykonania obowiązku szkoleniowego, a dziekani izb są obowiązani do sporządzenia list radców, którzy nie wykonali obowiązku.

Uważam, że najbezpieczniej rozliczyć się do końca ostatniego roku cyklu szkoleniowego. Jeśli masz wątpliwości co do uznania niektórych szkoleń czy publikacji, zrób to wcześniej, by mieć szansę na poprawę ewentualnego błędu.

Uff, miało być krótko, wyszło jak zwykle 🙂

Starałam się pomijać rozważania teoretyczne, informacje o zmianach w stosunku do poprzedniej wersji regulaminu, pytania i wątpliwości. Jeżeli jednak chcesz je poznać, przeczytaj ten artykuł (tu link).

Masz do mnie jakieś pytania? Pisz śmiało na adres: katarzyna.solga@solga.pl lub zostaw komentarz.

Podobał Ci się artykuł? Udostępnij go innym i polub.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na newsletter.

[FM_form id=”3″]