Wydawanie paragonów klientom w kancelarii nie nastręcza problemów. Są zdziwieni, ale z biegiem czasu zaczynają się już chyba przyzwyczajać:-).

Problem występuje w momencie świadczenia usług na odległość. W zeszłym roku obowiązywało zwolnienie z rejestracji transakcji opłaconych przelewem. W tym roku zwolnienia już nie ma. To oznacza, że każdą płatność od klienta indywidualnego należy zarejestrować na kasie, a także wydać oryginał paragonu klientowi. Urząd skarbowy w interpretacjach (np. IBPP3/443-417/14/JP) stwierdza, że jeśli nie można wydać, bo klienta na oczy nie widzieliśmy, należy paragon dostarczyć, a więc np. wysłać pocztą. Niestety, nie ma uregulowań, pozwalających na wysłanie skanu paragonu mailem.

Wyjściem w takiej sytuacji jest wystawienie faktury do tego paragonu i wysłanie faktury mailem. Paragon musi zostać dołączony do kopii tej faktury w naszej dokumentacji, więc zostaje u nas.

Księgowanie sprzedaży odbywa się na podstawie raportów fiskalnych, więc faktur wystawionych do paragonów nie księguje się. Należy tylko kompletować kopię faktury z oryginałem paragonu. Można sobie takie faktury nawet osobno numerować, żeby mieć porządek i nie zaksięgować czegoś przypadkiem podwójnie.

Jest tylko jeden problem: fakturę do paragonu można wystawić na wyraźne żądanie klienta. Z inicjatywy przedsiębiorcy już nie. Takie stanowisko można znaleźć np: IBPP4/443-813/11/EJ.

Którą opcję wybierasz?

Ja zastanawiam się nad jeszcze jednym, dość przewrotnym rozwiązaniem. W pierwszej przywołanej interpretacji można znaleźć taki fragment:

Przepisy o podatku od towarów i usług nie precyzują pojęcia wydać. W celu jego wyjaśnienia należy odwołać się do definicji słownikowej. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego – „wydać” oznacza tyle co dać, przydzielić komuś. Zatem z brzmienia tego przepisu wynika, że podatnik prowadzący ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej obowiązany jest wydać czyli dostarczyć paragon nabywcy. Stąd też uwzględniając charakter sprzedaży prowadzonej przez Wnioskodawcę – sprzedaż przez internet, co wiąże się z brakiem osobistego kontaktu z nabywcą, stwierdzić należy, że na Wnioskodawcy ciąży obowiązek wysłania paragonu nabywcy.

Urząd interpretuje wydać=dostarczyć. A może pokusić się na inną interpretację: wydać=przydzielić komuś=pozostawić do dyspozycji? I zawiadomić klienta, że paragon jest w każdej chwili do odbioru w kancelarii? A jeśli nie odpowiada mu odbiór osobisty, może w każdej chwili poprosić o fakturę. Co myślicie na temat takiej interpretacji?

Uzupełnienie wpisu z dnia 3.03.2015: W interpretacji IPTPP4/443-648/14-2/MK urząd zgodził się ze stanowiskiem podatnika i uznał wysyłanie faktur zamiast paragonów za dozwolone.

Mając na uwadze opis sprawy oraz przedstawione wyżej przepisy należy stwierdzić, że Wnioskodawca może dokumentować każdą sprzedaż fakturą bez uzyskania żądania, o którym mowa w art. 106b ust. 3 ustawy. Należy jednak podkreślić, że w przypadku sprzedaży osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, sprzedaż ta powinna być dokumentowana również przy pomocy kasy fiskalnej, a paragon powinien być załączony do egzemplarza faktury pozostającego u Wnioskodawcy.

 

Bądź na bieżąco

free newsletter templates powered by FreshMail

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera.

free newsletter templates powered by FreshMail
 

Podobał Ci się ten artykuł?

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco!

free newsletter templates powered by FreshMail