Czy wiesz, że Klientowi „na odległość” też musisz wydać paragon?

Wydawanie paragonów klientom w kancelarii nie nastręcza problemów. Są zdziwieni, ale z biegiem czasu zaczynają się już chyba przyzwyczajać:-).

Problem występuje w momencie świadczenia usług na odległość. W zeszłym roku obowiązywało zwolnienie z rejestracji transakcji opłaconych przelewem. W tym roku zwolnienia już nie ma. To oznacza, że każdą płatność od klienta indywidualnego należy zarejestrować na kasie, a także wydać oryginał paragonu klientowi. Urząd skarbowy w interpretacjach (np. IBPP3/443-417/14/JP) stwierdza, że jeśli nie można wydać, bo klienta na oczy nie widzieliśmy, należy paragon dostarczyć, a więc np. wysłać pocztą. Niestety, nie ma uregulowań, pozwalających na wysłanie skanu paragonu mailem.

Wyjściem w takiej sytuacji jest wystawienie faktury do tego paragonu i wysłanie faktury mailem. Paragon musi zostać dołączony do kopii tej faktury w naszej dokumentacji, więc zostaje u nas.

Księgowanie sprzedaży odbywa się na podstawie raportów fiskalnych, więc faktur wystawionych do paragonów nie księguje się. Należy tylko kompletować kopię faktury z oryginałem paragonu. Można sobie takie faktury nawet osobno numerować, żeby mieć porządek i nie zaksięgować czegoś przypadkiem podwójnie.

Jest tylko jeden problem: fakturę do paragonu można wystawić na wyraźne żądanie klienta. Z inicjatywy przedsiębiorcy już nie. Takie stanowisko można znaleźć np: IBPP4/443-813/11/EJ.

Którą opcję wybierasz?

Ja zastanawiam się nad jeszcze jednym, dość przewrotnym rozwiązaniem. W pierwszej przywołanej interpretacji można znaleźć taki fragment:

Przepisy o podatku od towarów i usług nie precyzują pojęcia wydać. W celu jego wyjaśnienia należy odwołać się do definicji słownikowej. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego – „wydać” oznacza tyle co dać, przydzielić komuś. Zatem z brzmienia tego przepisu wynika, że podatnik prowadzący ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej obowiązany jest wydać czyli dostarczyć paragon nabywcy. Stąd też uwzględniając charakter sprzedaży prowadzonej przez Wnioskodawcę – sprzedaż przez internet, co wiąże się z brakiem osobistego kontaktu z nabywcą, stwierdzić należy, że na Wnioskodawcy ciąży obowiązek wysłania paragonu nabywcy.

Urząd interpretuje wydać=dostarczyć. A może pokusić się na inną interpretację: wydać=przydzielić komuś=pozostawić do dyspozycji? I zawiadomić klienta, że paragon jest w każdej chwili do odbioru w kancelarii? A jeśli nie odpowiada mu odbiór osobisty, może w każdej chwili poprosić o fakturę. Co myślicie na temat takiej interpretacji?

Uzupełnienie wpisu z dnia 3.03.2015: W interpretacji IPTPP4/443-648/14-2/MK urząd zgodził się ze stanowiskiem podatnika i uznał wysyłanie faktur zamiast paragonów za dozwolone.

Mając na uwadze opis sprawy oraz przedstawione wyżej przepisy należy stwierdzić, że Wnioskodawca może dokumentować każdą sprzedaż fakturą bez uzyskania żądania, o którym mowa w art. 106b ust. 3 ustawy. Należy jednak podkreślić, że w przypadku sprzedaży osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, sprzedaż ta powinna być dokumentowana również przy pomocy kasy fiskalnej, a paragon powinien być załączony do egzemplarza faktury pozostającego u Wnioskodawcy.

 [FM_form id=”2″]